טלסטאר TELSTAR12 15W

 
 
 
הלווין TELSTAR 12 ניקלט באזורנו בצלחות בקוטר החל מ 80 סנטימטר.
רוב התחנות מוצפנות עיקר השימוש באזורנו שידורי העברות לדוגמא שיעורי דת של הרב עובדיה יוסף.

שם הערוץשפה
תדר + קיטוב FEC S/Rh
ערוץ העברות FEED.עברית11690V PID 4194V 4195A 4194PCR
2200 3/4
Simay Azadiפרסית12589V 4503 1/2