כבל הזנה RG-6
 
 
₪2
 
 
 
 
 
 
 
 
 כבל הזנה RG-59
 
 
₪3
 
 
 
 
 
 
 
 
 קונקטור ל-RG-6
 
 
₪2
 
 
 
 
 
 
 
 
 כבל SCART SCART
 
 
₪25
 
 
 
 
 
 
 
 
 קונקטור ל- RG-59
 
 
₪2
 
 
 
 
 
 
 
 
 כבל DATA RS-232
 
 
₪40
 
 
 
 
 
 
 
 
 כבל RCA RCA
 
 
₪10
 
 
 
 
 
 
 
 
 קליפסים לכבל 6מ''מ
 
 
₪10