תקנון האתר

 
 
א.א. סיגמה יבוא (2001) בע"מ היא חברה לייבוא ולהתקנה של צלחות לוויין עידן פלוס מצלמות אבטחה ציוד נילווה למחשבים וזרועות למסכים וצגים.

• אין החברה מספקת שירותי לוויין כדוגמת חברות הכבלים או הלוויין.

• כמו כן, אין החברה אחראית על שינויים בלוויינים או דרך עידן פלוס כגון הורדה או הוספה של ערוצים שינויים בשיטת השידור והיא אינה אחראית על תוכן הערוצים.

• צלחות שנמכרו במחירי מבצע – לא ניתן לבטל את העסקה לאחר ההתקנה.

• במקרה של ביטול עסקה לאחר הזמנה - יהיה על המזמין לשלם את מחיר ההתקנה ומחיר הפירוק, וכן את עלות הציוד שלא ניתן לפירוק,
כדוגמת כבלים בסיסיים.

• במידה שיהיו שינויים בלוויינים או דרך עדן פלוס כדוגמת החלפת תדרים או שינוי מיקום הלוויין שינוי מיקום המשדרים יהיה על המזמין לשלם עבור השינויים או הכיוונים הנוספים.

• כל הציוד שנרכש מחברת א.א. סיגמה יהיה בבעלות החברה עד לפירעונו המלא של התשלום.

• ציוד שטופל על ידי מתקינים לא מורשים מטעם החברה – תוסר האחריות להתקנה ולמוצרים.

• קריאת שווא של טכנאי תחויב בתשלום.

• במקרה של תשלום שלא ישולם בזמן – תהיה החברה רשאית להסיר את אחריותה מההתקנה או מהמוצרים שנרכשו.

•בכל מקרה של התדיינות בבית משפט – המשפט יהיה בתל אביב.

• איכות הקליטה נמדדת בזמן שהשמים נקיים מעננים ומגשם. בזמן גשם סוער איכות הקליטה נפגעת, וסיבה זאת לא תהווה עילה
לביטול העסקה.

• אין החברה אחראית למוצר אם נעשה בו שימוש לא נכון (כדוגמת תוכנות מחיקת ערוצים).

• אין החברה אחראית לנזק שייגרם על ידי פגעי מזג האוויר, כגון: ברקים, רוחות עזות, רטיבות, מתח גבוה וקצרים.