فارسی

 

خسته از پرداخت ثروت برای خود و یا کابل تلویزیون های ماهواره ای تنها به کشف آنها کانال مورد علاقه خود را ارائه نمی دهد؟
می خواهید برای خودتان چه کانال ها و برنامه هایی برای تماشای تصمیم می گیرید؟


در حال حاضر راه حل!

A.A. سیگما آموزشی ویبولیتین واردات، تاسیس در سال 1985، متخصص در واردات، بازاریابی و نصب انواع ظروف ماهواره ای ، قادر به دریافت می کنید dozes از کانال های اسرائیلی و خارجی از انتخاب شما. بدون نیاز به کابل به شرکت و یا ارائه دهنده ماهواره ای در تماس باشید