כבלי רשת (36)

כבלי HDMI (7)

כבלי VGA (5)

כבלי טלפון (1)

כבלי רמקול (3)

כבלים קואקסיאלים (10)