כבלי רשת (38)

כבלי HDMI (8)

כבלי VGA (5)

כבלי טלפון (1)

כבלי רמקול (3)

כבלים קואקסיאלים (10)