כבלי רשת (43)

כבלי HDMI (7)

כבלי VGA (5)

כבלי טלפון (1)

כבלי רמקול (2)

כבלים קואקסיאלים (9)